Η ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ είναι μία πολυμετοχική ανώνυμος εταιρεία που δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη, η οποία σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προσφέροντας υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ με ιδιαίτερη έμφαση στην σταθερή και διαχρονική ποιότητα και συνέπεια.

Tόσο το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρείας, όσο και το σύνολο των συνεργατών και υπαλλήλων, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να δικαιολογήσουμε την εμπιστοσύνη και προτίμησή που δείχνετε στην ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.

.

Mοναστηρίου 225, 546 28, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 555.061,
Fax: 2310 555.064, e-mail: info@kefeth.gr

2008 kefeth business group - all rights reserved