:: Παρουσίαση της εταιρείας

Η Κ.Ε.Φ.ΕΘ δημιουργήθηκε από το 1994 από 300 μετόχους Εκτελωνιστές.

(Κεφαλαιουχικός Επαγγελματικός Φορέας Εκτελωνιστών Θες/νίκης)

Δραστηριότητες:
:: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υγιεινής σε επαγγελματικούς χώρους
:: Κούριερ

Υπηρεσίες:
Η ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ προσφέρει
:: Αρχικό καθαρισμό
:: Γενικό καθαρισμό
:: Καθαρισμό ρουτίνας

Εξοπλισμός:
Η ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για την υλοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, σύμφωνα με τις συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της.
Η Εταιρία σκοπός της και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO είναι να παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν συνεχώς τις απαιτήσεις των πελατών της.

ISO:
Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση ως προς την αποτελεσματικότητα των παροχών και την ποιότητα των υλικών της.

Εστίαση στον πελάτη:
Η Εταιρία έχει καθιερώσει τις προδιαγραφές των υπηρεσιών της με βάση χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους πελάτες της.

Πολιτική ποιότητας:
Επηρεάζεται από τις απαιτήσεις των πελατών από τις συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού από το τεχνολογικό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη θέση της εταιρίας.

Βασική πολιτική ποιότητας:
:: Να προσφέρουμε υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές ή άλλες συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών μας.
:: Να θέτουμε και να υλοποιούμε όλο και υψηλότερους στόχους ποιότητας.
:: Μείωση των παραπόνων των πελατών με τελικό στόχο τον μηδενισμό της.
:: Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
:: Βελτίωση απόδοσης προσωπικού.
:: Συνεχής βελτίωση του εξοπλισμού.
 

Mοναστηρίου 225, 546 28, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 555.061,
Fax: 2310 555.064, e-mail: info@kefeth.gr

© 2008 kefeth business group - all rights reserved